Rok 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji – POBIERZ
Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji – POBIERZ
Sprawozdanie finansowe z działalności fundacji – POBIERZ

Rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji – POBIERZ
Sprawozdanie finansowe z działalności fundacji – POBIERZ

Rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji – POBIERZ
Sprawozdanie finansowe z działalności fundacji – POBIERZ

Rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji – POBIERZ
Sprawozdanie finansowe z działalności fundacji – POBIERZ

Rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji – POBIERZ
Sprawozdanie finansowe z działalności fundacji – POBIERZ
Sprawozdanie z działalności Zarządu fundacji – POBIERZ