Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki co roku otrzymuje wsparcie finansowe od darczyńców, które przeznacza na działania zgodne z celami statutowymi. W imieniu Fundacji NPS wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!