Fundacja „Nowa Przestrzeń Sztuki” powstała z inicjatywy Doroty i Tomasza Tworków, których dotychczasowe dokonania w obszarze prezentowania sztuki w przestrzeni publicznej w Kielcach i chęć stworzenia trwałej i dedykowanej tej problematyce struktury podmiotowej zaowocowały ustanowieniem Fundacji.

Celem Fundacji jest współkształtowanie przestrzeni publicznej, zarówno poprzez publiczne prezentacje ciekawych i nowatorskich projektów artystycznych i designerskich, jak i dbałość o istniejące obiekty dziedzictwa przemysłowego i kulturowego. Fundatorzy mając świadomość, iż jakość przestrzeni publicznej oraz obecność obiektów o walorach artystycznych, kulturowych, poprzemysłowych wpływają na postrzeganie miasta Kielce i Regionu Świętokrzyskiego w Polsce i zagranicą, a także ze względu na ciągły rozwój kapitału ludzkiego Województwa Świętokrzyskiego stale wspierają kreatywne inicjatywy artystyczne, jak również najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej. Przedsięwzięciem najpełniej wyrażającym pasję Fundatorów jest organizowane przez nich corocznie wydarzenie artystyczne z cyklu „Sztuka w przestrzeni publicznej”.

Jedną z wielu form, jakimi posługuje się sztuka współczesna w kształtowaniu przestrzeni publicznej, są szeroko rozumiane instalacje artystyczne. Ta forma sztuki, jeszcze niezbyt popularna w Polsce, stanowi ważne uzupełnienie miejskiego środowiska człowieka, a dzięki działalności Fundacji wkracza w przestrzeń publiczną Kielc. Sztuka w wymiarze publicznym daje człowiekowi możliwość interakcji z dziełem oraz jego twórcą, wywołując jednocześnie potrzebę zatrzymania, kontemplacji.

Fundacja stawia sobie za zadanie propagowanie kultury i sztuki w środowisku lokalnym, tworzenie płaszczyzny konfrontacji i rozwoju działalności kulturalno-artystycznej w różnych jej aspektach oraz udział w projektach propagujących kulturę i sztukę w regionie.

Fundatorzy wierzą, że kultura powinna inspirować ludzi do przekraczania granic, a jednocześnie dzięki wpisaniu jej w przestrzeń publiczną ma szanse stać się nieodłącznym elementem życia mieszkańców. Sztuka posiada niezwykłą siłę łączenia i pokonywania barier. Z dobrodziejstw należy korzystać, dlatego włączenie sztuki w obszar przestrzeni publicznej ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia otwartego społeczeństwa i jako takie jest bezcenne dla budowania świadomości artystycznej i smaku.