Roksana Kularska-Król

Artystka transmedialna, zajmuje się malarstwem, ilustracją i fotografią. Absolwentka Wydziału Sztuki na specjalności malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Aneks do dyplomu z fotografii i rysunku. Doktorat obroniła w 2021 roku na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wraz z mężem Sebastianem tworzy duet artystyczny robosexi.

Link do profilu artysty: https://www.personalart.pl/roksana-kularska-krol