Bartosz Kokosiński

Malarz i twórca instalacji malarskich oraz video. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Czterokrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat Nagrody Fundacji Elizabeth Greenshields (Kanada, 2006). W 2003 r. został wyróżniony na 41. Biennale „Bielska Jesień”. W 2014 r. zajął I miejsce w rankingu młodych artystów „Kompas Młodej Sztuki”.

Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki we współpracy z Bartoszem Kokosińskim zrealizowała projekt „Portale” w ramach dziesiątej edycji projektu „Sztuka w przestrzeni publicznej”.

Link do wydarzenia: http://nowaprzestrzensztuki.pl/2018/10/20/11-10-2018-wernisaz-wystawy-portale-bartosza-kokosinskiego/

Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki we współpracy z Bartoszem Kokosińskim zrealizowała projekt „Kalendarz artystyczny na rok 2017” w ramach ósmej edycji projektu „Kalendarze artystyczne”.

Link do wydarzenia: http://nowaprzestrzensztuki.pl/2016/12/05/kalendarz-na-rok-2017/

Link do profilu artysty: https://bartoszkokosinski.com/