Kaja Redkie

Absolwentka grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się malarstwem i sztukami wizualnymi. W swojej twórczości łączy zainteresowanie kolorem i kształtem, procesem widzenia i obserwacji, charakterem wrażeń powstających w kontakcie z dziełem sztuki. Kolor, kształt i ich symbolika, rola czasu i wrażenia, potrzeba ewolucji, dążenie do harmonii – to niektóre konteksty, które można rozpatrywać w jej pracach.

Link do  profilu artystki: https://www.kajaredkie.com/