Joanna Rajkowska

Artystka wizualna. Tworzy instalacje głównie w przestrzeni publicznej. Studiowała jednoczenie na dwóch kierunkach: na historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. Odbyła Semestralny Program Studyjny na jednym z kampusów State University of New York w stanie Nowy Jork w roku akademickim 1994-1995. W 2022 tygodnik „Polityka” uznał „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich” za jedno z dziesięciu najważniejszych dzieł sztuki ostatniego trzydziestolecia. Laureatka artystycznej Nagrody Sztuki im. Marii Anto i Elsy von Freytag-Loringhoven w 2022.

Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki we współpracy z Joanną Rajkowską zrealizowała projekt „Nomada” autorstwa Pawła Althamera w 2016 roku w ramach ósmej edycji projektu „Sztuka w przestrzeni publicznej”.

Link do wydarzenia: http://nowaprzestrzensztuki.pl/2016/09/08/2016-rok-nomada-pawla-althamera

Link do profilu artystki: http://joanna.rajkowska.com/