„O roli sztuki w przestrzeni miejskiej” – Brief.pl

„O roli sztuki w przestrzeni miejskiej” – Brief.pl

„Przestrzeń miejska jest społecznie akceptowana wtedy, gdy otwiera się na użytkowników – ich preferencje, potrzeby i aspiracje. Prezentowanie sztuki w przestrzeni miejskiej ożywia ją i może stanowić środek do polepszania jakości życia mieszkańców. Jej publiczne funkcjonowanie, dostępność dla każdego użytkownika przestrzeni miasta ma wpływ na kształtowanie wiedzy o sztuce i artystycznej świadomości wśród mieszkańców. Wkomponowywanie sztuki w codzienne otoczenie pozwala uwrażliwiać, otwiera na nowe doznania. Nie każdy zwiedzi wystawę w muzeum czy obejrzy wernisaż w galerii, natomiast nie sposób nie zatrzymać się przy ulicy, gdzie ustawione są niecodzienne i oryginalne instalacje artystyczne i nie przyjrzeć się im. Wprowadzanie sztuki w przestrzeń miejską pozwala nam spojrzeć na miejsca, w których żyjemy w niecodzienny sposób i zmienić myślenie o najbliższym otoczeniu.” Na pytania Brief.pl odpowiadał Tomasz Tworek, […]

„Czy współczesna sztuka może inspirować biznesmena? A odwrotnie?” – „Uważam Rze” nr 40/2013

„Czy współczesna sztuka może inspirować biznesmena? A odwrotnie?” – „Uważam Rze” nr 40/2013

„Mój świat sztuki to głównie rzeźba i instalacje. Ale taka rzeźba, którą można pokazać publicznie. Głównie polska rzeźba współczesna. dziś trudno coś nazwać. Zmieniły się realia. Kiedyś był wyciosany z kamienia facet i to była rzeźba. Na płótnie namalowany był obraz. Dzisiaj są inne media. Mnóstwo. To, co robimy w Kielcach, jest unikalne i nadaje się do pokazania wszędzie, nie tylko w Polsce, również w Europie i na świecie. I nigdzie byśmy się tego nie wstydzili. W żadnej przestrzeni publicznej” – jest to fragment rozmowy, jaką z Tomaszem Tworkiem, pomysłodawcą corocznych wystaw artystycznych z cyklu „Sztuka w przestrzeni publicznej” na kieleckim Placu Artystów przeprowadził dziennikarz „Uważam Rze” Pan Grzegorz Benda. […]