Leszek Lewandowski Odbicie urojone
Przypominamy wystawę Leszka Lewandowskiego pt. „Odbicie urojone”, która odbyła się w listopadzie 2022 roku w przestrzeniach wystawowych Bristol ART & Medical SPA w Busku-Zdroju.
Leszek Lewandowski – artysta urodzony w 1960 r. w Świerklańcu. Absolwent katowickiego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Stypendysta Transferu 1998 oraz Ministra Kultury i Sztuki w roku 1990, 2000, 2007. Kurator Galerii Sektor I w Górnośląskim Centrum Kultury. Współzałożyciel Fundacji Sektor. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych min.: Galeria Sokolska 22, Ostrawa; Instytut imaginacji BWA Zielona Góra; Gabinet Odnowy, Galeria ON, Poznań, 2005; Galeria Szara, Cieszyn; Neo Geo, Anya Tish Galery, Houston, 1992; Współczesne malarstwo polskie, Rossens Francja; Essen Niemcy; Galeria Posk, Londyn; 1999 Stypendium i wystawa Transfer, Niemcy; Królikarnia, Muzeum Narodowe, Warszawa; Centrum Sztuki Łaźnia, Gdańsk; Galeria Bunkier Sztuki, Kraków; Von der Heydt Museum, Wuppertal, Kunsthalle, Bielefeld; Kolekcja Starmach Gallery, Kraków, 2004; W kręgu Kroniki, Galeria Sektor I, GCK, Katowice; Grosse Kunstausstellung, Düsseldorf, 2005; Art Poznań; Galeria R, Poznań; Toy story, Anya Tish Gallery, Houston; Powidoki widzialności, Galeria Szara, Cieszyn; Sektor I, Katowice, 2006; Ślady pamięci, Fabryka Trzciny, Galeria Klimy Bocheńskiej; Zwyczajny terror, Galeria Sektor I, GCK Katowice; Urządzanie, Art City, Pl. Sejmu Sl. Katowice, Agora; Silesia City Center K-cep; Pokaz kolekcji galerii Arsenał, Galeria BWA Bielsko-Biała; White Anya Tish Gallery, Houston; Pustka jest formą, forma jest pustką, Fabryka Schindlera, Kraków; GCK Sektor I, Katowice.
Obiekty konstruowane przez artystę przypominają mechaniczne rekwizyty, przy pomocy których wykonuje się w szkole doświadczenia fizyczne z dziedziny optyki. Prace te są kontynuacją wcześniejszych zainteresowań artysty problemami światła, widzialności, a także obrazu jako funkcji światła i oka. Lewandowski malował wcześniej obrazy, w których istotną rolę pełniły faktury kształtujące w odpowiedni sposób światło padające na powierzchnię płótna. Teraz kreuje miraże przy pomocy wirujących, barwnych tarcz. Prace te, niewątpliwie mogą być kojarzone z doświadczeniami op-artu. W obu przypadkach występuje wykorzystanie specyficznych właściwości ludzkiego oka. Zauważmy jednak, że o ile w op-arcie konstruowano obraz w celu uzyskania iluzji ruchu, to Lewandowski konstruuje ruch w celu uzyskania iluzji obrazu. Iluzyjne efekty unaoczniają, jak na efemerycznej podstawie ufundowany jest obraz świata, który zwykliśmy uważać za rzeczywisty. Naprawdę jest raczej tak, że jedna iluzja przesłania nam inną iluzję i temu przesłanianiu nie ma końca. Świat, który poznajemy zmysłowo, jest niczym innym, jak tylko właściwą człowiekowi formą iluzji. Ten sam świat innym gatunkom organizmów jawi się w całkowicie innej postaci. Rzeczywistość jest więc tylko iluzją do której jesteśmy przyzwyczajeni.