Rafał Żwirek

Socjolog, filmowiec, absolwent socjologii Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie. Współpracuje z wieloma artystami wizualnymi (między innymi z Arturem Żmijewskim i Karolem Radziszewskim). Pasjonat fotografii.

Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki we współpracy z Rafałem Żwirkiem zrealizowała projekt „Nomada” autorstwa Pawła Althamera w 2016 roku w ramach ósmej edycji projektu „Sztuka w przestrzeni publicznej”.

Link do wydarzenia: http://nowaprzestrzensztuki.pl/2016/09/08/2016-rok-nomada-pawla-althamera