Leszek Lewandowski

Artysta i kurator, animator życia kulturalnego z zakresu sztuki alternatywnej. Absolwent katowickiego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stopień doktora z zakresu sztuki uzyskał na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w 2011 roku. Otrzymał stypendia twórcze Ministra Kultury i Sztuki (1990, 2000, 2007). Odbył rezydencje artystyczne: Transfer, Ostrawa, Czeski Krumlow. W swojej twórczości wykorzystuje „precyzyjne wytyczne matematyczne oraz wiedzę z zakresu optyki”.