Kiejstut Bereźnicki

Malarz, rysownik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studiował na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku). Na macierzystej uczelni pracuje od 1960 roku. Prorektor uczelni w latach 1981–1984. W 1984 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1994 roku tytuł profesora zwyczajnego. Tworzy archaizowane martwe natury, uczty, sceny mitologiczne i alegorie, mieszczańskie portrety, kompozycje religijne.

Prace Kiejstuta Bereźnickiego znajdują się w zbiorach Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki. W 2019 roku Fundacja zorganizowała wystawę malarzowi pt. „Uczta z Kiejstutem Bereźnickim” w przestrzeniach wystawowych Hotelu Art&Medical SPA w Busku Zdroju. W 2010 roku prace Kiejstuta Bereźnickiego z kolekcji Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki zostały wypożyczone na autorską wystawę zorganizowaną przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Link do wydarzenia: http://nowaprzestrzensztuki.pl/2019/05/23/uczta-z-kiejstutem-bereznickim/