Grzegorz Drozd

Malarz, artysta akcji i instalacji, happener, twórca rzeźb społecznych, fotograf. Studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Malarstwa i Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2003 założył niezależne Centrum Działań – Zmiana Organizacji Ruchu ZOR. Jest trzykrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki we współpracy z Grzegorzem Drozdem zrealizowała projekt „Kalendarza artystycznego na rok 2012” w ramach trzeciej edycji projektu „Kalendarze artystyczne”.

Link do wydarzenia: http://nowaprzestrzensztuki.pl/2011/12/01/kalendarz-na-rok-2012-2

W 2018 roku Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki była współorganizatorem wystawy „Stany Zjednoczone” Grzegorza Drozda w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach (oddział Muzeum Narodowego w Kielcach).

Link do wydarzenia: http://nowaprzestrzensztuki.pl/2018/10/06/wystawa-grzegorza-drozda-stany-zjednoczone/

Link do profilu artysty: http://www.grzegorzdrozd.com/