Angelika Markul

Autorka filmów wideo, wideo-instalacji, rysunków, obiektów. Dyplom École nationale supérieure des beaux-arts w Paryżu otrzymała w 2003 roku w pracowni multimedialnej Christiana Boltanskiego. Laureatka nagród: Prix MAIF (2017), Prix COAL (2016), SAM Art Project Prize (2013). W tworzonych przez nią filmach wideo widoczna jest fascynacja światem roślin i owadów.

Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki zorganizowała wystawę Angeliki Markul pt. „LETO. w lato” w przestrzeniach wystawowych Hotelu Bristol Art.&  Medical  SPA w Busku-Zdroju.

Link do wydarzenia: http://nowaprzestrzensztuki.pl/2021/09/21/leto-w-lato-angelika-markul/

Link do profilu artystki: https://www.angelikamarkul.net/en/