Kalendarz na rok 2017

W czwartkowe popołudnie w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach odbyła się uroczysta prezentacja Kalendarza Artystycznego na 2017 rok. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki, a zlecającym i pomysłodawcą jest DORBUD S.A.

Artystą zaproszonym do stworzenia prac do ósmej edycji kalendarza jest wybitny artysta młodego pokolenia Bartosz Kokosiński.

– „Ten kalendarz to zestaw dwunastu obrazów jednakowego formatu w tym ośmiu płaskich i czterech wygiętych. W kolorystyce uporządkowanej według koła barw, pierwotnie z pionowymi podziałami na kolory oraz poziomymi podziałami na walory od rzędu najjaśniejszych płócien na górze do najciemniejszych na dole. Namalowane białe i czarne linie pochodzą z porządku map określających położenie wybranych instytucji kultury w Polsce, jak Muzeum Narodowe w Krakowie czy Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. Jednak to czysto formalne założenia i inspiracje porządkami” – mówi artysta o swoich pracach.

Bartosz Kokosiński – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 2009 uzyskał dyplom na wydziale malarstwa w pracowni Andrzeja Bednarczyka i Witolda Stelmachiewicza. Głównie zajmuje się obrazem i obrazowaniem. Wykorzystując malarstwo i kolekcje przedmiotów tworzy obrazy pożerające rzeczywistość. Poza tym montuje wideo i instalacje. Od kilku lat w czołówce rankingu młodych artystów „Kompas Młodej Sztuki” – w roku 2016 ponownie sklasyfikowany na I miejscu tego rankingu.

Kalendarz artystyczny to cykliczne wydarzenie, które co roku promuje twórczość innego artysty. Dotąd swoje prace prezentowali Radek Szlaga, Maurycy Gomulicki, Grzegorz Drozd, Grupa Kaliska, Jakub Ciężki, Kuba Bąkowski oraz Ignacy Czwartos.

Wydarzenie, zostało zorganizowane we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach.