Translokacja Domu Modlitwy zakończona

Fundacja jako dysponent żydowskiego Domu Modlitwy zakończyła proces jego translokacji  i renowacji. Obiekt został przeniesiony z dziedzińca przy ul. Słowackiego na działkę w pobliże Cmentarza Żydowskiego w Kielcach. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Fundacji.

Dom Modlitwy będzie służył zarówno celom kultu religijnego, jak również działalności statutowej Fundacji.

Pierwsze wydarzenie modlitewne  w nowym miejscu odbyło się w niedziele 17 lipca. Do Kielc przyjechało około 120  osób narodowości żydowskiej między innymi z USA, Wielkiej Brytanii, Belgi. Nasze prace translokacyjne i konserwacyjne, z przeniesieniem oryginalnych malowideł włącznie, zachwycały wszystkich, a przybyli goście nie szczędzili słów uznania przedstawicielom generalnego wykonawcy inwestycji – spółki DORBUD.

Uroczystością towarzyszącą wydarzeniom  modlitewnym było wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Domu Pielgrzyma, który będzie służył turystom i pielgrzymom. Działania te zostały zainicjowane przez religijną wspólnotę żydowską z Nowego Jorku, a inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku.