Kalendarz na rok 2022

 

Kalendarz Artystyczny to coroczny projekt Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki, którego inauguracja odbyła się w 2010 roku. W tym roku mamy przyjemność zaprezentować obrazy Natalii Rybki, która na zaproszenie Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki zrealizowała 12 prac do projektu kalendarza artystycznego na rok 2022. W minionych latach autorami kalendarzy byli: Radek Szlaga (2010), Maurycy Gomulicki (2011), Grzegorz Drozd (2012), Łódź Kaliska (2013), Jakub Ciężki (2014), Kuba Bąkowski (2015), Ignacy Czwartos (2016), Bartosz Kokosiński (2017), Alicja Łukasiak (2018), Marta Antoniak (2019), Małgorzata Szymankiewicz (2020), Kinga Nowak (2021). Każdej prezentacji „Kalendarza artystycznego” towarzyszy wystawa w foyer hotelu Bristol Art & Medical SPA w Busku-Zdroju oraz limitowana wersja drukowana „Kalendarza artystycznego”.

Natalia Rybka, urodzona w 1988 roku w Bytomiu, mieszka i pracuje w Katowicach. W swojej twórczości zajmuje się badaniem natury człowieka w kontekście metafizycznym. Ukazując piękno i tajemniczość Natury, ukazuje w nim człowieka jako cząstkę tego niezrozumiałego i nieogarniętego otoczenia, w którym się znajduje jak również to, że jest on z nim nierozerwalnie związany. Zarówno rzeczywistość jak i sam człowiek wzajemnie rezonują i pozostawiają ślad w danej przestrzeni, miejscu. Ontologiczny wymiar istoty skłania do stawiania pytań o nie-przedmiotowość jednostki, a raczej jego duchowy przymiot, jego wewnętrzną konstrukcje, jego stwarzanie.

Jak mawiał Tertulian-łaciński teolog z Afryki Północnej: ‚Wierzę, bo to jest absurdalne’. ale poznając naturę Boga, przestaje to być takie absurdalne, a staje się prawdziwe.Wiara jest wyborem. Czasami wybieramy wierzyć z powodu tego co widzimy, a czasami pomimo tego. Żyjemy w czasach w których wiara wydaje się tracić swój sens. Mamy wtedy dwie możliwości, zostawić swoją wiarę, albo przypomnieć sobie, kim jest Bóg.

PROJEKT KALENDARZ

Może dzisiaj to niepopularne żeby interesować się Bogiem, a co dopiero wypowiadać się na Jego temat głośno. Żyjemy w dobie chaosu, ciągłych zmian, które wydają się być gorsze i nieprzystające do od dawna już panujących reguł. Innowacji, które zastępują ludzi w ich działaniach i pracy. Rzeczywistości, która bezpowrotnie zmiania się na naszych oczach Postać Boga w zasadzie została wykluczona ze wszystkich sfer życia, na rzecz wolności, niezależności, podejmowania własnych niewymuszonych i nie związanych z nikim autonomicznych decyzji, które w naszym mniemaniu wydają się najbardziej osobiste i niezależne. Żyjemy sami dla siebie i nie pozwalamy nikomu ani niczemu mieć na nas wpływu, bo chcemy być indywidualistami. Czasem dajemy się zainspirować jakąś myślą lub działaniem, ale rezultaty przypisujemy sobie, po to, by zaspokoić,uspokoić lub nawet uśpić nasze sumienie.

W swojej twórczości staram się na nowo odkrywać kim jest Bóg dla mnie, dla otoczenia, w którym się znajduję, jak patrzy na Niego świat i czy dzisiaj wiara w Niego ma jeszcze sens.

Cykl obrazów do kalendarza, powstał oczywiście w oparciu o numer 12, natomiast jako źródło tematu posłużyło mi Pismo Święte, które bardzo często posługuje się numerologią w opisywaniu historii i ludzi. I myślę, że jest swego rodzaju podręcznikiem dwóch religii, które zdominowały starożytny i nowożytny świat tj. judaizm i chrześcijaństwo.

Biblia w dużej mierze działa w oparciu o symbole, które odnoszą się do konkretnych elementów historii, ludzi, zdarzeń, przeżyć i do indywidualnego życia człowieka. W tym projekcie przenika się kilka wzajemnie ze sobą powiązanych wątków. Elementem kluczowym jest dla mnie postać Jezusa od którego wszystko się zaczyna i na którym wszystko się skończy. Wierzę, że boże słowo odkrywa przed nami karty historii i właśnie za pomocą symboli komunikuje się z nami.

W tym projekcie również wykorzystuję symbole, aby omówić szerszy obraz, ale jednocześnie pokazać, że dla Boga najważniejszy jest człowiek i relacja z nim 1 na 1. Obrazy do kalendarza powstały w oparciu o wcześniejszy cykl, który wykorzystuje chwasty jako synonim każdego z nas, ze wszystkimi jego zaletami i wadami. Nowymi elementami w tych przedstawieniach są kamienie szlachetne i kwiaty, które w symboliczny sposób ukazują wartość jaką widzi w nas Bóg i którą nadał nam w momencie naszego stworzenia.
W alegoryczny sposób Bóg daje nam zapowiedź tego kim możemy się stać będąc w Nim.

Natalia Rybka