Kalendarz na rok 2020

Kalendarz Artystyczny to coroczny projekt Fundacji Nowa Przestrzeń Sztuki, którego inauguracja odbyła się w 2009 roku. Tegoroczny kalendarz autorstwa Małgorzaty Szymankiewicz jest jego jedenastą edycją. W minionych latach autorami kalendarzy byli: Radek Szlaga (2009), Maurycy Gomulicki (2010), Grzegorz Drozd (2011), Łódź Kaliska (2012), Jakub Ciężki (2013), Kuba Bąkowski (2014), Ignacy Czwartos (2015), Bartosz Kokosiński (2016), Alicja Łukasiak (2017), Marta Antoniak (2018). Każdej prezentacji „Kalendarza artystycznego” towarzyszy wystawa dwunastu prac w prestiżowej przestrzeni hotelu Bristol Art & Medical SPA w Busku-Zdroju.

Małgorzata Szymankiewicz
– urodzona w 1980 roku. Zajmuje się malarstwem i obiektem. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017, 2008). Laureatka głównej nagrody w konkursie Programu 3 Polskiego Radia „Talenty Trójki”, wyróżniona na Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2013 i 2007, nagrodzona Medalem Młodej Sztuki 2015, nominowana do Strabag Art Award International, Wiedeń 2014. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2005, Wydział Malarstwa, Wydział Edukacji Artystycznej), w 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Jej prace znajdują się m.in. w kolekcjach Wielkopolskiego i Szczecińskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Galerii Bielskiej BWA, Banku Pekao, Warszawa, Pizzuti Collection, USA, oraz w kolekcjach prywatnych polskich i zagranicznych. Współpracuje z BWA Warszawa oraz Galerie Wagner+Partner w Berlinie. Jako profesor AS współprowadzi II Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Mieszka w Poznaniu.

Kilka słów od Małgorzaty Szymankiewicz – autorki najnowszego Kalendarza artystycznego na rok 2020:
„Realizacja ,,Falling out of Rhythm / Wypadanie z rytmu” odnosi się do powtarzalności jaką charakteryzuje się struktura kalendarza. Inspiracją stał się kalendarz jako pewien system opisujący cykl roczny – następujących po sobie dni czy miesięcy, które zostają wypełnione rzeczywistymi zdarzeniami. System ten został przetransponowany na język abstrakcyjnych form i sposób organizacji całej kompozycji obrazu. Regularny, geometryczny rytm koegzystuje z nie do końca kontrolowanym gestem rozlewania tuszu. Plamy koloru są intencjonalne lecz przypadkowe – nie można zapanować nad ich kształtem. Obraz łączy na zasadzie sprzeczności uporządkowany schemat z przypadkiem, regularną ciągłość z niepowtarzalnością z czy jednakowość z wyjątkowością”.