Stacja Biznesu – przetarg nieograniczony na wykonawcę zadania

Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki ogłasza przetarg nieograniczony na wykonawcę zadania inwestycyjnego pn. „Energooszczędne i ekologiczne przygotowanie dawnego budynku zakładu hurtu do nowych funkcji gospodarczych i inwestycyjnych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego dotycząca zadania : „Energooszczędne i ekologiczne przygotowanie dawnego budynku zakładu hurtu do nowych funkcji gospodarczych i inwestycyjnych” – POBIERZ

Załącznik nr 1 – POBIERZ

Załącznik nr 2 – POBIERZ

Załącznik nr 3 – POBIERZ

Załącznik nr 4 – POBIERZ

Załącznik nr 5 – POBIERZ

Załącznik nr 6 – POBIERZ

Załącznik nr 7 – POBIERZ

Informacja dla wykonawców z dnia 3.06.2015 roku.
Dotyczy zmiany terminu składania ofert do dnia 05.06.2015 roku g.8:30 – POBIERZ

– Aktualna SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – POBIERZ

– Aktualny Załącznik nr 5 – POBIERZ

 Informacja dla wykonawców

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego na wykonanie termomodernizacji zadania „Energooszczędne i ekologiczne przygotowanie budynku dawnego zakładu hurtu do nowych funkcji gospodarczych i inwestycyjnych” wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano Usługowo Handlowego „AGAT” Spółka z o.o. Kielce.