aaaaaa

Kontakt

Wyślij wiadomość

Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki

ul. Zagnańska 153
25-563 Kielce

NIP 959-194-84-96
Regon 260610151
KRS 0000421142
Tel: 41 330 30 30

Konto bankowe prowadzonej działalności:
56 1020 2629 0000 9302 0263 4004

Konto bankowe działalności statutowej:
48 1020 2629 0000 9402 0277 0287