Oświadczenie

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE FUNDACJI W ZWIĄZKU Z FAŁSZYWYMI INFORMACJAMI POJAWIAJĄCYMI SIĘ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami, kolportowanymi za pomocą m.in. portalu społecznościowego Facebook, a dotyczącymi rzekomego przywłaszczenia przez Fundację lub zarząd Fundacji rzeźby „Żółty” autorstwa Kuby Bąkowskiego (nazywanej również  Żółty Słoń) będącej dotychczas elementem  dekoracji przestrzeni wokół budynku przy ul. Zagnańskiej 49 w Kielcach, Fundacja oświadcza, że informacje te są nieprawdziwe oraz w sposób rażący godzą w dobre imię i misję Fundacji. Z przykrością należy zauważyć, że wieloletnie zaangażowanie Fundacji w działania prospołeczne oraz szereg inicjatyw wspierających społeczność lokalną Kielc nie uchroniły Fundacji oraz zarządu Fundacji przed falą krzywdzących pomówień, wywołanych nieodpowiedzialnym i bezprawnym zachowaniem […]