Honza Zamoyski

Artysta współczesny, kurator i wydawca. Autor rysunków, instalacji i filmów wideo. Studiował na kierunkach kulturoznawstwo i filozofia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Projektowania Znaku i Typografii. Otrzymał stypendium  Miasta Poznania, stypendium rezydencyjne na pobyt w Pradze oraz Stypendium Wyszehradzkie finansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Uhonorowany Medalem Młodej Sztuki.