Dwanaście kalendarzy

Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki wraz z Dorotą i Tomaszem Tworek oraz Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach zapraszają na wystawę „Dwanaście kalendarzy, dwunastu artystów 2010-2021”, która jest podsumowaniem projektu „Kalendarze artystyczne” realizowanego przez Fundację od 2010 roku. Otwarcie wystawy zaplanowano na 12 lutego.

Na wystawie w Galerii Górnej, Dolnej i Małej Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach znajdą się prace współcześnie tworzących artystów: Radka Szlagi, Maurycego Gomulickiego, Grzegorza Drozda, Łodzi Kaliskiej, Jakuba Ciężkiego, Kuby Bąkowskiego, Ignacego Czwartosa, Bartosza Kokosińskiego, Alicji Łukasiak, Marty Antoniak, Małgorzaty Szymankiewicz, Kingi Nowak. Łącznie zaprezentowane zostaną 144 prace – po 12 dzieł każdego twórcy.

Kalendarz artystyczny to cykliczne wydarzenie, które co roku promuje twórczość innego artysty. Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki wydała od 2010 roku 12 kalendarzy. Każdy z zaproszonych twórców przygotował dwanaście prac, które były reprodukowane na poszczególnych kartach limitowanego kalendarza. Od 2018 roku kalendarze artystyczne uzupełniają przestrzeń hotelową Bristol Art & Medical SPA w Busku-Zdroju. Każdej prezentacji towarzyszy wernisaż oraz roczna wystawa.

Kalendarz artystyczny na rok 2010 autorstwa Radka Szlagi to dwanaście zagadek, które możemy dowolnie interpretować. Fotogramy kalendarza „Minimal Fetish 2011” to pomysł Maurycego Gomulickiego. Grzegorz Drozd w swoim kalendarzu na rok 2012 nawiązuje stylistyką do czasów poprzedniego ustroju. Kalendarz na rok 2013 to podróż w czasie, na którą zaprasza widzów grupa artystyczna Łódź Kaliska. Jest to opowieść o sztuce niezwykłej artystki dotychczas znanej pod pseudonimem Jan Kochanowski. Rok 2014 należał do Jakuba Ciężkiego i jego cyklu „Lekcja geometrii”. W szóstej edycji swoje prace – „Lądowniki” – prezentował Kuba Bąkowski Oprawę malarską do kalendarza na rok 2016 stworzył Ignacy Czwartos. Artysta zaproszony do stworzenia prac do ósmej edycji to Bartosz Kokosiński. W 2018 roku graficzną stronę kalendarza przygotowała Alicja Łukasiak. Jubileuszowa – dziesiąta edycja kalendarza artystycznego należy do „Atlasu” Marty Antoniak. Jedenasty zaprojektowała Małgorzata Szymankiewicz. Natomiast autorką prac do najnowszego kalendarza – na rok 2021 – jest młoda krakowska artystka Kinga Nowak.

Więcej o poszczególnych artystach i kalendarzach można przeczytać na stronie http://nowaprzestrzensztuki.pl/kalendarze-artystyczne/

Wystawie towarzyszy wydawnictwo „Dwanaście kalendarzy, dwunastu artystów 2010-2021”, które można nabyć w sklepie internetowym BWA „Sztuka na wynos” https://bwakielce.pl/produkt/katalog-dwanascie-kalendarzy-dwunastu-artystow-2010-2021/