„Napięcia intelektualne” z cyklu „Krystalizacja przestrzeni” Ludwiki Ogorzelec

W holu katalogowym Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie będzie można obejrzeć do 15 stycznia 2014 roku najnowszą instalację artystyczną Ludwiki Ogorzelec. Napięcia intelektualne to rzeźba typu site-specific. Kreowana jest specjalnie do wnętrza budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Jest to kolejna praca Ludwiki Ogorzelec z cyklu Krystalizacja przestrzeni, zapoczątkowanego w 1990 roku.

Naprężone, przecinające przestrzeń i siebie nawzajem linie przezroczystego celofanu dzielą przestrzeń na mniejsze fragmenty, nadając jej nowe znaczenie estetyczno-emocjonalne poprzez wykreowaną energię oddziaływującą na psychikę człowieka. Zasadniczym tworzywem jest tu sama przestrzeń – linie celofanu (materii lekkiej, elastycznej) użyte są dla zarysowania jej trójwymiarowego wizualnego konturu. Kontur ten dzięki równowadze naprężeń ostatecznie objawia się w formie dynamicznej struktury wychwytującej światło.

Działanie rzeźby skierowane jest do czytelników Biblioteki. Przychodzący w to miejsce człowiek (student czy naukowiec korzystający z księgozbioru) zaskoczony jest innym obrazem i nową energią wnętrza, do którego wcześniej już się przyzwyczaił i przestał je widzieć. Mimo że jego praca nad podjętym tematem kontynuowana jest jak przedtem, czuje się on już inaczej – jego wysiłek intelektualny wzmocniony jest o kreatywną emocję emitowaną przez ukosy napiętych nad jego głową linii. Ta kreatywna zmiana wnętrza biblioteki sprawia, że staje się ona w pełniejszy sposób instytucją kultury stymulującą rozwój całej osobowości człowieka.

Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki, której fundatorami są Dorota i Tomasz Tworek, już po raz drugi współpracuje z Ludwiką Ogorzelec. W 2012 roku na Placu Artystów w Kielcach w ramach cyklu „Sztuka w przestrzeni publicznej” artystka stworzyła wyjątkową rzeźbę – „Taniec czarownic”.

Realizacja rzeźby w Bibliotece Uniwersyteckiej uzyskała prestiżowe patronaty medialne: „Sculpture” (jedno z najważniejszych na świecie pism o rzeźbie), „Artension” (jedno z ważniejszych francuskich pism o sztuce); O.pl Polski Portal Kultury (najpoważniejszy polski portal internetowy poświęcony kulturze); Kwartalnik Rzeźby „Orońsko” (najważniejsze polskie pismo poświęcone rzeźbie).

ORGANIZATORZY: