Krystalizacja przestrzeni Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

7 listopada 2013 roku w holu katalogowym Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się otwarcie wystawy najnowszej rzeźby Ludwiki Ogorzelec, artystki, która w ubiegłym roku prezentowała swoją pracę „Taniec czarownic” na kieleckim Placu Artystów. Napięcia intelektualne to efemeryczna rzeźba kreowana specjalnie do wnętrza budynku BUW. Będzie to kolejna praca Ludwiki Ogorzelec z cyklu Krystalizacja przestrzeni, zapoczątkowanego w 1990 roku.

Naprężone, przecinające przestrzeń i siebie nawzajem linie przezroczystego celofanu dzielą tę przestrzeń na mniejsze fragmenty, nadając jej nowy wygląd, poprzez wykreowaną energię oddziaływujący na psychikę człowieka. Zasadniczym tworzywem jest tu sama przestrzeń – pasma celofanu (materii lekkiej, elastycznej) użyte są dla zarysowania jej trójwymiarowego wizualnego konturu.

Linie celofanu Ludwika Ogorzelec napręża własnoręcznie, w długotrwałym procesie konstruowania struktur, które powstają w efekcie współpracy z fizycznymi właściwościami przestrzeni i materiału, poprzez równoważenie naciągów linearnych pasm.

Działanie rzeźby skierowane jest do czytelników BUW. Przychodzący do biblioteki człowiek (student czy naukowiec korzystający z księgozbioru) zaskoczony jest innym obrazem i nową energią wnętrza, do którego wcześniej już się przyzwyczaił przestał je widzieć. Mimo że jego praca nad podjętym tematem kontynuowana jest jak przedtem, czytelnik czuje się już inaczej – jego wysiłek intelektualny wzmocniony jest o kreatywną emocję emitowaną przez ukosy napiętych nad jego głową linii.

Z lekką strukturą rzeźbiarską we wnętrzu biblioteka staje się w pełniejszy sposób instytucją kultury stymulującą rozwój całej osobowości człowieka.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy!

Zwiastun wystawy na Polskim Portalu Kultury O.pl →

Organizatorzy:

 Nowa przestrzeń sztuki