Krystalizacja przestrzeni Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Krystalizacja przestrzeni Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

7 listopada 2013 roku w holu katalogowym Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się otwarcie wystawy najnowszej rzeźby Ludwiki Ogorzelec, artystki, która w ubiegłym roku prezentowała swoją pracę „Taniec czarownic” na kieleckim Placu Artystów. Napięcia intelektualne to efemeryczna rzeźba kreowana specjalnie do wnętrza budynku BUW. Będzie to kolejna praca Ludwiki Ogorzelec z cyklu Krystalizacja przestrzeni, zapoczątkowanego w 1990 roku. Naprężone, przecinające przestrzeń i siebie nawzajem linie przezroczystego celofanu dzielą tę przestrzeń na mniejsze fragmenty, nadając jej nowy wygląd, poprzez wykreowaną energię oddziaływujący na psychikę człowieka. Zasadniczym tworzywem jest tu sama przestrzeń – pasma celofanu (materii lekkiej, elastycznej) użyte są dla zarysowania jej trójwymiarowego wizualnego konturu. Linie celofanu Ludwika Ogorzelec napręża własnoręcznie, […]