Sławomir Toman

Malarz, dydaktyk, kurator wystaw, juror konkursów artystycznych. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w Ecole Regionale des Beaux-Arts w Rennes we Francji. Stypendysta Ministerstwa Kultury RP (2002) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji (1995). Członek Otwartej Pracowni w Krakowie i Lublinie, lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Związku Polskich Artystów Plastyków.

Link do strony artysty: https://slawomirtoman.art/pl