Fundacja „Nowa Przestrzeń Sztuki” jest jednostką świadczącą usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.
Na podstawie podpisanych umów Fundacja zrealizowała usługi kulturalne na rzecz:

  • Miasta Kielce (umowa z dnia 2 lipca 2012 r.) – rzeźba – instalacja „Taniec czarownic” na Placu Artystów w Kielcach, w ramach cyklu „Sztuka w przestrzeni publicznej”
  • Miasta i Gminy Chmielnik (umowa z dnia 30 lipca 2012 r.) – wyjazd zespołu „Chmielnikers” do Gminy Blace w Republice Serbii;
  • Gminy Raków (umowa z dnia 12 września 2012 r.) – oprawa artystyczna uroczystości religijno – obyczajowej „W dzień Św. Tekli ziemniaki będziem piekli”.