aaaaaa

Projekt dofinansowany z WFOŚiGW

"Energooszczędne i ekologiczne przygotowanie budynku dawnego zakładu hurtu
do nowych funkcji gospodarczych i inwestycyjnych"
o wartości 6 453 624,00 PLN jest realizowany w latach 2015 - 2016
przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW.

Dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 5 768 042,00 PLN
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.