aaaaaa

Sprawozdania zarządu

Rok 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji - POBIERZ
Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji - POBIERZ
Sprawozdanie finansowe z działalności fundacji - POBIERZ

Rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji - POBIERZ
Sprawozdanie finansowe z działalności fundacji - POBIERZ

Rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji - POBIERZ
Sprawozdanie finansowe z działalności fundacji - POBIERZ

Rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji - POBIERZ
Sprawozdanie finansowe z działalności fundacji - POBIERZ

Rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji - POBIERZ
Sprawozdanie finansowe z działalności fundacji - POBIERZ
Sprawozdanie z działalności Zarządu fundacji - POBIERZ