Projekt dofinansowany z WFOŚiGW

„Energooszczędne i ekologiczne przygotowanie budynku dawnego zakładu hurtu do nowych funkcji gospodarczych i inwestycyjnych”
o wartości 6 453 624,00 PLN jest realizowany w latach 2015 – 2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW.
Dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 5 768 042,00 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.