aaaaaa

Realizacja malarska Leona Tarasewicza

Dokumentacja realizacji wystawy Leona Tarasewicza "Realizacja Malarska", 2011 rok.

Film: