Nomada – Paweł Althamer

Nomada – Paweł Althamer

Bożnica Herszla Zagajskiego jest obiektem wyjątkowym, o niezwykle bogatej historii. Została wzniesiona w latach 20 XX wieku jako prywatny dom modlitwy usytuowany na dziedzińcu zespołu kamienic zajmujących kwartał między ulicami Śniadeckich i Słowackiego. Był on jednym z wielu niewielkich obiektów o charakterze sakralnym budowanych na prywatnych działkach jako codzienne miejsce kultu, przeznaczone tylko dla rodzin i najbliższych osób fundatora. W czasie wojny bożnica przeszła w ręce Niemców, którzy przekształcili ją na magazyn, natomiast po 1945 roku obiekt został przejęty przez skarb państwa. Zarządzali nim kolejno: Centrala Zaopatrzenia Szkół, Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej oraz spółdzielnia kominiarska. W latach 90 budynek wrócił w ręce spadkobierców pierwotnych właścicieli, którzy urządzili w nim skład […]